تاریخ برگزاری کنفرانس های پزشکی هسته ای

دهمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای آسیا و اقیانوسیه

برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی هسته اي دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی پزشکی هسته اي ایران.

زمان برگزاری: 26 الی 30 اردیبهشت ۱۳۹۱.

ارسال خلاصه مقالات: ۲۵ آذر ۱۳۹۰.

مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های برج میلاد.

کنفرانس تصویربرداری پزشکی و هسته ای

(The 2012 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference)

محل برگزاری: کالیفرنیا.

زمان برگزاری: 27 اکتبر الی 3 نوامبر ۲۰۱۲

کنفرانس بین المللی پزشکی هسته ای

(ICNM 2012: International Conference on Nuclear Medicine)

محل برگزاری: سنگاپور.

زمان برگزاری: 12 الی 14 سپتامبر ۲۰۱۲

ارسال خلاصه مقالات: 30 آوریل ۲۰۱۲

Provided by Sisarv