درمان

انجام اقدامات درمانی جهت دردهای استخوانی، سرطان خون و سرطان تیروئید

ادامه مطلب

تمام بدن

انجام اسکن تمام بدن جهت بررسی متاستاز و عفونت، استخوان و مغز استخوان

ادامه مطلب

شکم و لگن

انجام اسکن معده، کلیه و غدد فوق کلیوی، بیضه و تست تنفسی اوره

ادامه مطلب

سر، گردن و سینه

انجام اسکن قلب، مغز، پستان، ریه، چشم، مری، تیروئید و پاراتیروئید

ادامه مطلب

Provided by Sisarv